Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Πολιτικός Γάμος

Απαραίτητα δικαιολογητικά για πολιτικό γάμο με Έλληνα

-Διαβατήριο
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Άδεια γάμου από Ελλάδα (εάν δεν μεταβεί ο ενδιαφερόμενος στην Ελλάδα θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει κάποιο άτομο στην Ελλάδα που θα προβεί στην διαδικασία αυτή)


Προκειμένου το δημαρχείο να εκδώσει άδεια Γάμου χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να έχει από εμάς:
-Αίτηση, την συμπληρώνει εδώ και επικυρώνουμε το γνήσιο της υπογραφής του.
-Υπεύθυνη Δήλωση, κείμενο έτοιμο, επικυρώνουμε γνήσιο υπογραφής,
-Εξουσιοδότηση για κάποιο συγγενικό πρόσωπο που θα αναλάβει περαιτέρω διαδικασίες στην Ελλάδα.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο e-mail "> και στην συνέχεια να καλέσετε το Προξενικό Γραφείο (02- 4492550 Εσ. 200) για να κλείσετε ραντεβού.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για πολιτικό γάμο με αλλοδαπό

-Διαβατήριο
-Άδεια Γάμου από τον δήμο του
-Πιστοποιητικό Γεννήσεως
*Η άδεια Γάμου και το πιστοποιητικό Γέννησης πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις Αρχές του κράτους που ανήκει
*Επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Α.Ε. και από την Πρεσβεία
*Όλα τα δικαιολογητικά μεταφρασμένα.

-Δύο Έλληνας μάρτυρες με τα διαβατήριά τους που θα παρευρεθούν την ημέρα τέλεσης του γάμου

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο e-mail "> και στην συνέχεια να καλέσετε το Προξενικό Γραφείο (02- 4492550 Εσ. 200) για να κλείσετε ραντεβού.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 27 Ιανουάριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση