Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού

1.Ισχύον διαβατήριο με επικολλημένη την άδεια παραμονής (Residence Permit).

2.Παλαιότερα διαβατήρια, εφόσον και σε αυτά υπάρχει άδεια παραμονής (Residence Permit), ισχύουσα ή ακυρωμένη.

3.Βεβαίωση από την εταιρία όπου εργάζεστε, στην οποία να αναφέρεται από πότε εργάζεστε και σε ποια θέση.

4.Αντίγραφο της πρώτης σελίδας από το συμβόλαιο ενοικίασης ή αγοράς κατοικίας, όπου θα αναφέρεται η διεύθυνση σας. Εάν η κατοικία παραχωρείται από την εταιρεία,  αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην ανωτέρω βεβαίωση (3), μαζί με τη διεύθυνση.

5 Ενδεικτικά λογαριασμοί ηλεκτρικού και νερού.

6.Βεβαίωση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης (Immigration) στην οποία να αναφέρονται οι αφιξοαναχωρήσεις στα Η.Α.Ε. Η εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να είναι και επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ. (προαιρετικά, εφόσον ζητείται από την Δ.Ο.Υ.)

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2016
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση