Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Στρατολογικά

΄Ολοι οι άρρενες που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και αφού τους έρθει ειδοποίηση από την Στρατολογία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Αρχή μας
-Διαβατήρια από την ημέρα που είναι κάτοικοι ΗΑΕ
-VISA στα ΗΑΕ
-Βεβαίωση σχολής ότι σπουδάζουν

Αν πριν από τα ΗΑΕ ήταν κάτοικοι άλλης χώρας, βεβαίωση από την Προξενική Αρχή της χώρας , για το διάστημα που ήταν κάτοικοι.
Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται στο Προξενικό Γραφείο (02- 4492550 Εσ. 200) κατόπιν ραντεβού.


Για περισσότερες πληροφορίες για στρατολογικά θέματα μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.stratologia.gr

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 26 Ιανουάριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση