Κυριακή, 9 Μαΐου 2021
greek russian

Ομογένεια

Ομογενειακοί φορείς- Σύλλογοι

Στην περιφέρεια μας λειτουργούν 11 Σύλλογοι με ενεργότερους αυτόν της Μόσχας. Βεβαίως η τυπική ένταξη στον Σύλλογο δεν σημαίνει ενεργή δράση ή συμμετοχή.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μόσχας υπό την επίσημη επωνυμία «Περιφερειακή Κοινωνική Οργάνωση, Σύλλογος Ελλήνων Μόσχας» ιδρύθηκε το 1990 και βασικός του σκοπός έγκειται στη συσπείρωση του ελληνικού στοιχείου στη ρωσική πρωτεύουσα και της εγγύτερης περιοχής, στην διάδοση του ελληνικού πολιτισμού (μέσω της διδασκαλίας της ελληνικής και της διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων), καθώς και στην ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ του ρωσικού και του ελληνικού λαού.

Ο Σύλλογος αριθμεί περίπου τρεις χιλιάδες μέλη, εκ των οποίων η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι  πολίτες της Ρωσίας, ελληνικής καταγωγής και κάτοικοι της Μόσχας και των γειτονικών περιοχών. Ο Σύλλογος διατηρεί στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές της Κυβέρνησης της Πόλης της Μόσχας και λαμβάνει μέρος στις εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν αντιπρόσωποι άλλων εθνικοτοπικών συλλόγων.

Λοιποί ενεργοί Σύλλογοι Ελλήνων στη Ρωσία είναι οι ακόλουθοι:

Σύλλογος των Ελλήνων της Μόσχας
Δ/νση: 119049, Μόσχα, οδός Ντονσκάγια, αρ.8
Τηλέφωνο:  (499) 236-47-16  
E-mail:
Skype : greekmos
http://www.greekmos.ru/
Московское общество греков
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, 8
Т/ф.: (495) 236-47-16
E-mail:
Skype : greekmos
http://www.greekmos.ru/

Σύλλογος των Ελλήνων πόλης Βορόνεζ
Δ/νση: 394030, πόλη Βορόνεζ, οδός Κ. Μάρξα, αρ. 94, 36
Τηλ./Φαξ:  (4732) 71-52-05
Общество греков города Воронеж
Адрес: 394030б г. Воронеж, ул. К.Маркса, д. 94, кв.36
Тел./факс:  (4732) 71-52-05

Σύλλογος των Ελλήνων πόλης Εκατερινμπούργκ «Ριφέϊ»
Δ/νση: 620075, πόλη Εκατερινμπούργκ, οδός Πούσκινα, 9α, γραφείο 105
κινητό +7 922 181 30 88
Τηλ. (343) 361 30 88
E-mail:
http://web.u-greek.ru
Общесто греков «Рифей» г.Екатеринбург
Τηλ. +7 922 181 30 88
(343) 361 30 88
E-mail:
http://web.u-greek.ru

Σύλλογος των Ελλήνων πόλης Ιρκούτσκ «Φροσς Ελλενιξι»
Δ/νση: πόλη Ιρκούτσκ, οδός Κλάρι Τσέτκιν, αρ. 32, γραφείο 33
Τηλ.: (3952)383744
E-mail:
Иркутская городская национально-культурная греческая автономия «Фросс Элленикси»
Адрес: Иркутск, ул.Клары Цеткин, д.32, оф.33
Телефон: (3952) 383744
E-mail:

Σύλλογος των Ελλήνων πόλης Νοβοσιμπίρσκ «Ελπίδα»
Δ/νση: 630091 Νοβοσιμπίρσκ -91, οδός Ντερζάβινα, αρ.1, 12
Τηλ. 89231246022 / 8(383)22-11-666
E-mail:
Новосибирская областная общественная греческая культурно-просветительная организация «ЭЛЬПИДА-НАДЕЖДА»
Адрес: 630091, Новосибирск- 91 ул. Державина, д.1,кв. 12
тел.: 8-923-124-60-22 / 8(383) 22-11-666
E-mail:

Σύλλογος των Ελλήνων πόλης Κρασνογιάρσκ
Δ/νση: 660001, Κρασνογιάρσκι κράι, πόλη Κρασνογιάρσκ, οδός Μενζίνσκογκο, αρ.12α, 21
Τηλ. 8(3912) 448-716, τηλ/φαξ 227-655, 233-525
Красноярское Краевое Греческое Национально-Культурное Общество
адрес: 660001 Красноярский Край, г.Красноярск, ул.Менжинского, 12а, кв.21,
тел. 8(3912) 448-716, тел./факс 227-655, 233-525.

Σύλλογος των Ελλήνων πόλης Όμσκ «Πόντιος»
Δ/νση: 644007, πόλη Όμσκ, οδός Γκουσάροβα, αρ. 22
Τηλ. /Φαξ: 8 (3812) 24-96-95; e-mail:
Омск. Омская областная общественная организация «Омское региональное общество греков «Понтиос» - ООО ОРОГ «Понтиос»
644007, г. Омск, ул. Гусарова, д. 22
тел./факс: 8 (3812) 24-96-95; e-mail:

Σύλλογος των Ελλήνων πόλης Τομσκ
Δ/νση 634021, πόλη Τόμσκ, οδός Ενισέϊσκαγια, αρ.37/4, γραφείο 301
Τηλ. (3822) 78-20-73
http://grek.tomsk.ru/
Томская региональная национально-культурная греческая автономия
Президент ТНКГА Владимир Викторович Калозариди
Адрес: 634021, г. Томск, ул. Енисейская, дом 37/4б офис 301
Тилефон: (3822) 78-20-73
http://grek.tomsk.ru/

Σύλλογος των Ελλήνων πόλης Γιακούτσκ
Δ/νση: 677000, πόλη Γιακούτσκ, οδός Ορτζονικίτζε, αρ. 46/1
Τηλ. (4112) 34-60-03
E-mail:
Общественная организация «греческая община г. Якутска»
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 46/1
Телефон: (4112) 34-60-03
E-mail:

Σύλλογος των Ελλήνων πόλης Ουφά στη Δημοκρατία Μπασκορτοστάν
Δ/νση:  450101, πόλη Ουφά
Τηλ.: (3472) 32-616
Общество греков Башкортостана
Адрес: 450101, г. Уфа
Т/ф.: (3472) 32-616