Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
greek russian
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα

Βιογραφικό


Η Πρέσβης κα Τασία Αθανασίου

Τασία Αθανασίου

Βιογραφικό σημείωμα

Όνομα πατρός: Νεοκλής

Τόπος γέννησης: Πάτρα

Ημερομηνία Γεννήσης: 01.09.1960

ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχίο Νομικής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ:
1984: Διπλωματικός Ακόλουθος, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, ΥΠ.ΕΞ.
1985: Προαγωγή σε ΓΠΓ’
1989: Προαγωγή σε ΓΠΒ’
1991:Ελληνική Πρεσβεία στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία
1992: Προαγωγή σε ΓΠΑ’
1993: Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων με τα Ευρωπαϊκά Κράτη, ΥΠ.ΕΞ.
1995: Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού Εξωτερικών, ΥΠ.ΕΞ.
1996: Διπλωματικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, ΥΠ.ΕΞ.
1996: Διεύθυνση Προσωπικού, ΥΠ.ΕΞ.
1996:Προαγωγή σε ΣΠΒ’
1998: Προαγωγή σε ΣΠΑ’
2000: Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα, Αλβανία
2003: Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργού, ΥΠ.ΕΞ.
2004: Διεύθυνση Τουρκίας, ΥΠ.ΕΞ.
2005: Προϊσταμένη Γραφείου Γενικού Διευθυντού Πολιτικών Υποθέσεων, ΥΠ.ΕΞ.
2007: Ελληνική Πρεσβεία στο Βατικανό
2008: Προαγωγή σε ΠΥΒ΄
2009: Πρεσβύς της Ελλάδος στη Συρία
2011: Προαγωγή σε ΠΥΑ΄
2012: Πρέσβυς της Ελλάδος στην Πολωνία
2015: Διευθύντρια Διπλωματικών Γραφείου Υπουργού Εξωτερικών, ΥΠ.ΕΞ.
2017: Προαγωγή σε Πρέσβη
2017: Νοέμβριος, Πρέσβης της Ελλάδος στην Ιταλία
2019: Απρίλιος, Πρέσβης της Ελλάδος στην Ρωσική Ομοσπονδία