Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
greek russian
Γενικό Προξενείο Νοβοροσσίσκ
Αρχική arrow Οι Αρχές μας arrow Γενικό Προξενείο Νοβοροσσίσκ arrow Νέα arrow Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διορισμό σε θέση εποχικού επιτόπιου υπαλλήλου στο Γενικό Προξενείο Νοβοροσσίσκ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διορισμό σε θέση εποχικού επιτόπιου υπαλλήλου στο Γενικό Προξενείο Νοβοροσσίσκ

Παρασκευή, 08 Απρίλιος 2016

Σας γνωρίζουμε ότι στο Γενικό Προξενείο Νοβοροσσίσκ προκηρύσσονται για πρόσληψη δυο (2) θέσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για διάστημα 8 μηνών, για την κάλυψη αποκλειστικώς εποχικών, επειγουσών ή και εκτάκτων αναγκών του τμήματος θεωρήσεων του Γ. Π. Νοβοροσσίσκ.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στις θέσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω απαραίτητα τυπικά προσόντα:
1. Μόνιμη κατοικία ή διαμονή στην περιοχή αρμοδιότητας του Προξενείου
2. Πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ιδιότητα του φοιτητή σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
3. Γνώση της ρωσικής και της αγγλικής γλώσσας
4. Γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν.
5. Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
6. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.
7. Τυχόν επιμέρους πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση με αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βιογραφικό σημείωμα στο Γενικό Προξενείο Νοβοροσσίσκ τις εργάσιμες μέρες και ώρες και μέχρι την 20ή Απριλίου 2016.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 646452
Φαξ 646435
E-mail:

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0