Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
greek russian
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας στη Μόσχα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνιακή πολιτική της Πρεσβείας και παρέχει πληροφορίες σε θέματα πολιτικής και πολιτισμού, καθώς και για ζητήματα πολιτικής που αφορούν την Ελλάδα. Αποτελεί τον πρωταρχικό σύνδεσμο πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και των τοπικών ΜΜΕ, διαμορφωτών γνώμης και του ευρύτερου κοινού. 

Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας:
- Παρέχει πληροφορίες και απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την ελληνική κυβερνητική πολιτική
- Ανταποκρίνεται σε αιτήματα δημοσιογράφων στη Ρωσική Ομοσπονδία για παραχώρηση συνεντεύξεων και δηλώσεων από Έλληνες αξιωματούχους
- Διευκολύνει τα ελληνικά ΜΜΕ που εδρεύουν στη Ρωσική Ομοσπονδία
- Χειρίζεται τις άδειες κινηματογράφησης στην Ελλάδα  


Επικεφαλής κ. Νέστωρας Τυροβούζης Γραμματέας Α'
Τηλέφωνο: +7 (8) 495 539 38 67
Φαξ: +7 (8) 495 539 38 65
E-mail:

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0