Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
greek russian
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας

Η εξυπηρέτηση των Πολιτών θα γίνεται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ( 495) 539 -38-48, 539-38-49

ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.2790/2000

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο Γενικό Προξενείο. Όλα τα  παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός από τα διαβατήρια θα  πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE» επί του πρωτοτύπου:

Κατάλογος δικαιολογητικών που απαιτούνται:

1. Πρωτότυπο και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εξωτερικού διαβατηρίου αιτούντος.

2. Πρωτότυπο και αντίγραφο όλων των σελίδων που έχουν σφραγίδες του εσωτερικού διαβατηρίου αιτούντος.

3. Πρωτότυπο και αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης του ενδιαφερομένου.

4. Πρωτότυπα και αντίγραφα πιστοποιητικών γεννήσεων των ανήλικων τέκνων (εάν υπάρχουν).

5. Πρωτότυπα και αντίγραφα πιστοποιητικών γεννήσεων των γονέων του αιτούντος (που έχουν την Ελληνική καταγωγή).

6. Πρωτότυπο και αντίγραφο πιστοποιητικό γάμου του ενδιαφερομένου.

7. Πρωτότυπο και αντίγραφο πιστοποιητικό γάμου των γονέων.

8. Πρωτότυπο και αντίγραφο πιστοποιητικού λύσεως γάμου του αιτούντος (εάν υπάρχει).

9. Πρωτότυπο και αντίγραφο της βεβαίωσης τελέσεως γάμου (εάν ο γάμος έχει λυθεί).

10. Πιστοποιητικό αλλαγής επωνύμου του ενδιαφερομένου (εάν υπάρχει).

11. Πιστοποιητικό εκούσιας αναγνώρισης τέκνου του ενδιαφερομένου (εάν ο ενδιαφερόμενος γεννήθηκε εκτός γάμου).

12. Απόσπασμα λευκού ποινικού μητρώου (εκδόσεως  ΥΠΕΣ Ρωσίας  με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE»).

13. Αίτηση που συμπληρώνεται μετά την επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών (διατίθεται στο Γενικό Προξενείο στη Μόσχα )

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από ρωσικές αρχές θα πρέπει να έχουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APPOSTILLE» από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή (Ληξιαρχείο της περιοχής όπου εκδόθηκε το πιστοποιητικό) επί του πρωτοτύπου.

Επίσημη μετάφραση δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε στο Γενικό Προξενείο  Μόσχας, είτε στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα.
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μόσχα:

123001, οδός Σπιριντόνοβκα, 14
Τηλ.:( 495) 539 -38-48, 539-38-49
Φαξ: (495) 539-38-50
E-mail:

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2013

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0