Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
greek serbian
Αρχική arrow Σπουδές στην Ελλάδα arrow Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις arrow Υποτροφίες ΙΚΥ για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρακολούθησης κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων «Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού», ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Υποτροφίες ΙΚΥ για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρακολούθησης κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων «Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού», ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πέμπτη, 03 Αύγουστος 2017

Η Πρεσβεία της  Ελλάδος στο Βελιγράδι (Strahinjića Bana 76) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη χορήγηση πενήντα (50) υποτροφιών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρακολούθησης κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων «Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού».

IKY

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία διαρκεί υποχρεωτικά οκτώ (8) μήνες (είναι συνεχής) και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, σε ένα από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας, το οποίο ορίζεται από το Ι.Κ.Υ., μετά από διαδικασία επιλογής (κατά κύριο λόγο στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Κρήτης).

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2017 και ολοκληρώνονται το Μάιο 2018.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών το ελληνικό Πανεπιστήμιο χορηγεί σχετικό  πιστοποιητικό. Εάν δεν συμπληρωθεί η οκτάμηνη παρουσία και συμμετοχή του υποτρόφου στο Πρόγραμμα δεν θα χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό.

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος

α) Ελληνική γλώσσα
Το Πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και το αριθμό των συμμετεχόντων και σύμφωνα με αυτό δημιουργούνται τμήματα για αρχαρίους, μεσαίους και προχωρημένους.
Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στα τμήματα μετά από γραπτή δοκιμασία.

β) Ιστορία και Πολιτισμός
Οι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σε θέματα που αφορούν την ελληνική ιστορία, πολιτισμό και τέχνη και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε αξιοθέατα στην πόλη υλοποίησης του προγράμματος καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.

γ) Πολιτιστικό πρόγραμμα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργή συμμετοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

1. Δωρεάν διαμονή και σίτιση (σε εστίες ή χώρους που καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει το πρόγραμμα).
2. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών.
3. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
4. Μηνιαίο χορήγημα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ (καθαρό ποσό) για τα προσωπικά έξοδα κάθε υποτρόφου.
5. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι, έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2017.

Ειδικότερα, επισημαίνονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων:

-    Οι υποτροφίες απευθύνονται σε πολίτες Σερβίας οι οποίοι δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα και οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.
-    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου (όχι ελληνικού).
-    Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να είχαν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους πριν την 1η Ιανουαρίου 2017.
-    Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κύκλου του προγράμματος.
- Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον ενδιαφερόμενο και να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Διευκρινίζεται ότι δεν χορηγούνται υποτροφίες:

α) Σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι είναι ή έχουν διατελέσει υπότροφοι του ΙΚΥ στο παρελθόν.

β) Σε υποψηφίους που φοιτούν στο τελικό έτος σπουδών (δεν έχουν αποφοιτήσει).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση, συμπληρωμένη  σε όλα τα σημεία, υπογεγραμμένη και με μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.
2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα).
3. Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών.
4. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής (εφόσον υπάρχει) ή αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα μόνο) από καθηγητή όλων των σπουδών.
6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει.
7. Πρόσφατο (που θα έχει εκδοθεί, περίπου έναν (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης) ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου υγειονομικού φορέα, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας).
8. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου/αστυνομικής ταυτότητας.
9. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (από την Αστυνομία και από το Δικαστήριο)

Βρείτε την αίτηση στα ελληνικά εδώ

Βρείτε την αίτηση στα αγγλικά εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε τηλεφωνικώς στην Πρεσβεία στα τηλέφωνα: (011 32 26 523 και 011 3331 900), επιλογή 3 (σπουδαστικά ζητήματα).

Η Ελληνική Πρεσβεία Βελιγραδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook
FlickrYouTubePinterest
TwitterRSSGoogle+Foursquare

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Eλληνικές εισαγωγές

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση