Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Δήλωση γέννησης τέκνου εκτός γάμου γονέων 1/ελληνίδας μητέρας και αλλοδαπού πατέρα ή 2/ ελλήνων γονέων

Δήλωση γέννησης τέκνου εκτός γάμου γονέων 1/ελληνίδας μητέρας και αλλοδαπού πατέρα ή 2/ ελλήνων γονέων

Δήλωση γέννησης τέκνου εκτός γάμου γονέων
1/ από Ελληνίδα μητέρα και αλλοδαπό πατέρα ή 2/ από Eλληνες γονείς.

Αφορά τέκνο του οποίου οι γονείς δεν έχουν τελέσει γάμο, ή τέκνο που γεννήθηκε πριν από τον γάμο των γονέων του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από το Προξενικό Γραφείο).

2. Διαβατήρια ή αστυνομικές ταυτότητες των γονέων του τέκνου

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με τα ατομικά στοιχεία του τέκνου (όνομα, επώνυμο κλπ) και των γονέων που έχουν τη γονική μέριμνα (Personbevis med moderns och faderns  namn och vårdnadshavares uppigfter), το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Διεύθυνση Εφορίας της Σουηδίας (Skatteverket).

4. Πράξη αναγνώρισης πατρότητας τέκνου, με δήλωση περί γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου  (Faderskap till barn och anmälan om gemensam vårdnad), το οποίο χορηγείται από την Κοινωνική Επιτροπή του Δήμου (Socialnämnden).

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο στην Ελλάδα εγγραφής των Ελλήνων γονέων του ή της Ελληνίδας μητέρας. Το εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί, για λογαριασμό σας, από την Προξενική μας Αρχή, κατόπιν σχετικής συνεννόησης, πριν την έλευσή σας στο Προξενικό Γραφείο για την δήλωση γέννησης του τέκνου σας.

H δήλωση γέννησης γίνεται στο Προξενικό Γραφείο Στοκχόλμης με αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο γονέων, με επίδειξη της εθνικής αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας παρουσίας και των δύο γονέων ταυτοχρόνως, απαιτείται η παρουσία της Ελληνίδας μητέρας.

Τα σουηδικά δικαιολογητικά, πρέπει να φέρουν την σφραγίδα / Επισημείωση της Χάγης «APOSTILLE»  και να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε με το Προξενικό Γραφείο (τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αποστολή φαξ), πριν την προσέλευσή σας.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2015
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0