Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018
greek english

Δήλωση θανάτου

Δικαιολογητικά για δήλωση Θανάτου


1) Αίτηση. Πατήστε εδώ για κατεβάστε την Αίτηση δήλωσης θανάτου. Χορηγείται και από το Προξενικό Γραφείο.

2) Ιατρικό πιστοποιητικό νοσοκομείου περί της αιτίας θανάτου (Dödsorsaksintyg), χορηγείται από τον ιατρό που διαπίστωσε το θάνατο.

3) Πιστοποιητικό θανάτου και πλησιέστερων συγγενών (Dödsfallsintyg och släktutredning) χορηγείται από την Ανώτατη Διεύθυνση Εφορίας της Σουηδίας (Skatteverket), εφόσον ο θανών ήταν καταχωρημένος στη σουηδική βάση δεδομένων.

4) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος από το Δήμο στην Ελλάδα, από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη δημοτολογικά του στοιχεία.
(Εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί για λογαριασμό σας από την Αρχή μας, κατόπιν σχετικής συνεννόησης, πριν την έλευσή σας στο Προξενικό Γραφείο).

5) Διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα του θανόντος από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα πλήρη στοιχεία του.

  • Δεν απαιτείται μετάφραση ή επικύρωση των δικαιολογητικών.

Ο θάνατος δηλώνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία, πλησιέστερου συγγενή ή εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0