Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
*Για χρήση σε Εισαγγελική Αρχή, Ασφαλιστικό Ταμείο, Tράπεζα κ.λ.π.

 • Πιστοποιητικό ατομικών στοιχείων από τις Σουηδικές Αρχές με τα ακριβή στοιχεία αφιξοαναχωρήσεων (Personbevis med flyttning TILL och FRÅN SVERIGE uppgifter).
 • Φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων δύο (2) ετών ( Senaste årets skattedeklaration ).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό εργασίας ή λήψης σύνταξης, για τα τελευταία δύο έτη.
 • Διαβατήριο ή Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ελληνικό ή αλλοδαπό).
 • Επικουρικά, φωτοτυπία τυχόν προηγούμενου πιστοποιητικού που εκδόθηκε στο παρελθόν.

*Για αγορά πρώτης κατοικίας

 • Πιστοποιητικό ατομικών στοιχείων από τις Σουηδικές Αρχές με τα ακριβή στοιχεία αφιξοαναχωρήσεων ( Personbevis med flyttning TILL och FRÅN SVERIGE uppgifter ).
 • Φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων έξι (6) ετών. (Senaste 6 åren skattedeklarationer).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό Εργασίας ή λήψης σύνταξης για τα τελευταία έξι (6) έτη.
 • Διαβατήριο ή Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ελληνικό ή αλλοδαπό).

*Βεβαίωση για Ασφαλιστικό Φορέα (συνέχισης καταβολής συντάξεως-Απογραφή)

 • Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου στην Προξενική Αρχή και η προσκόμιση διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ελληνικού ή αλλοδαπού).
 • Ενημέρωση της Προξενικής Αρχής για τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου του ενδιαφερόμενου.
 • Επικουρικά, φωτοαντίγραφο προηγούμενου σχετικού πιστοποιητικού που εκδόθηκε από την Προξενική Αρχή.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας στη Προξενική Αρχή του συνταξιούχου (για λόγους σοβαρής ασθενείας), αναφερθείτε στην αρμόδια υπάλληλο για συνεννόηση.

*Για έκδοση βεβαίωσης ανυποτάκτου εξωτερικού

 • Πιστοποιητικό ατομικών στοιχείων από τις Σουηδικές Αρχές με τα ακριβή στοιχεία αφιξοαναχωρήσεων (Personbevis med flyttning TILL och FRÅN SVERIGE uppgifter).
 • Φορολογικές δηλώσεις (Skattedeklarationer).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό εργασίας.
 • Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα.

(συνεννόηση με αρμόδιο υπάλληλο για αναζήτηση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο του Δήμου στην Ελλάδα).

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0