Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα

Ιστορία

H ιστορία  της Αρχής

Η Ελληνική Πρεσβεία ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 8/27 το Νοέμβριο του 1937. Τον Μάιο του 1942 η Ελληνική Κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη τον σημαντικό ρόλο του Καναδά στα παγκόσμια  πράγματα,  ίδρυσε μία Αντιπροσωπεία στην Οττάβα. Ο πρώτος Έλληνας Πληρεξούσιος Υπουργός στον Καναδά ήταν ο Γεώργιος Σ. Δεπάστας, Σύμβουλος μέχρι τότε στην  Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτων και με τριάντα χρόνια υπηρεσία στο Διπλωματικό Σώμα. Όταν Ο Γ. Δεπάστας πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή στις 9 Απριλίου 1945, ο Φίλων Φίλων, Σύμβουλος εκείνη την εποχή της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτων, έφθασε στην Οττάβα και ανέλαβε την Διεύθυνση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ως Επιτετραμμένος.

Στις 22 Οκτωβρίου 1945 η Ελληνική Αντιπροσωπεία αναβαθμίστηκε σε Πρεσβεία. Ο Κων/νος Σακελλαρόπουλος διορίστηκε ως Πρέσβυς και παρέμεινε ως τις 8 Νοεμβρίου 1950. Ο Στέφανος Ροκανάς, που είχε πρόσφατα διοριστεί Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο ανέλαβε ως Επιτετραμμένος μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 1951 οπότε αναλαμβάνει την Πρεσβεία ο Νικόλαος Άνισσας μέχρι τις 6 Ιουλίου 1952 όπου επιστρέφει στην Ελλάδα. Ο Raoul Bibica Rossetis, μέχρι τότε Πρέσβυς της Ελλάδος στη Νότια Αφρική, φθάνει στην Οττάβα ως Πρέσβυς της Ελλάδος.