Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα

Τμήματα Πρεσβείας

Στο πλαίσιο της Πρεσβείας Οττάβας λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων καθώς και Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας.