Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα

Πολιτικό τμήμα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα
Διέυθυνση: 80
MacLaren Str., K2P 0K6, Ottawa, Canada
Tηλέφωνο : (+1) 613 238-6271, Φαξ: (+1) 613 238-5676
E-mail: Πρεσβείας:


Ωράριο λειτουργίας: Η Πρεσβεία λειτουργεί καθημερινά από 9:00 έως 16:00, εκτός επισήμων αργιών. Η Πρεσβεία αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Πολιτικό Τμήμα

Το πολιτικό τμήμα της Πρεσβείας παρακολουθεί και αναλύει τις τρέχουσες εξελίξεις στην εξωτερική και εσωτερική πολιτική του Καναδά με σκοπό την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου Ελληνικής Αποστολής
Ονοματεπώνυμο: Χριστόδουλος Μαργαρίτης, Σύμβουλος Πρεσβείας Α’

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2017

FacebookTwitterRSS

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση