Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
greek english

Διαθήκες

Για μια νομικώς ισχυρή διαθήκη, ο διαθέτης θα πρέπει να έχει συνείδηση των πράξεών του και τη νόμιμη ηλικία (άνω των 18 ετών).

1. Για να υπογράψετε τη διαθήκη σας ενώπιον προξενικού υπαλλήλου στο προξενείο θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

  • Αποδεικτικά στοιχεία για την Ελληνική σας ιθαγένεια, όπως Ελληνικό διαβατήριο ή Ελληνική αστυνομική ταυτότητα. Πιστοποιητικά γεννήσεως από Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα επίσης γίνονται δεκτά, έστω και αν έχουν εκδοθεί πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • 3  μάρτυρες που δεν έχουν οιαδήποτε συγγένεια μαζί σας ή μεταξύ τους. Οι μάρτυρες θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και πρέπει να προσκομίσουν Ελληνικό διαβατήριο ή Ελληνική αστυνομική ταυτότητα.

2. Για να καταθέσετε στο προξενείο τη  χειρόγραφη, μυστική σας διαθήκη, θα πρέπει να την φέρετε σε σφραγισμένο φάκελο στο προξενείο και να προσκομίσετε επίσης και τα εξής :

  • Αποδεικτικά στοιχεία για την Ελληνική σας ιθαγένεια, όπως Ελληνικό διαβατήριο ή Ελληνική αστυνομική ταυτότητα. πιστοποιητικά γεννήσεως από Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα επίσης γίνονται δεκτά, έστω και αν έχουν εκδοθεί πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • 3 μάρτυρες που δεν έχουν οιαδήποτε συγγένεια μαζί σας ή μεταξύ τους. Οι μάρτυρες θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και πρέπει να προσκομίσουν Ελληνικό διαβατήριο ή Ελληνική αστυνομική ταυτότητα.

3. Διαθήκες, οιουδήποτε είδους, για να έχουν νομικά αποτελέσματα, πρέπει να δημοσιευθούν από τα Ελληνικά δικαστήρια.

4. Αποδεικτικά στοιχεία θανάτου απαιτούνται προκειμένου να δημοσιευθεί η διαθήκη. Εάν ο διαθέτης πέθανε στην Ελλάδα, απαιτείται πιστοποιητικό από την Ελλάδα (ληξιαρχική πράξη θανάτου). Εάν ο διαθέτης πέθανε στον Καναδά, η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδίδεται από το Προξενείο , αφού προσκομισθούν οι σχετικές βεβαιώσεις των Καναδικών Αρχών (Registration of Death και Medical Statement of Death) καθώς επίσης και ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική ταυτότητα και/ή Πιστοποιητικό Δημοτολογίου,  του αποβιώσαντος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

*Τιμή σε Καναδικά δολάρια υπόκειται στην ισοτιμία Ευρώ σε Καναδικό

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2013

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Η ισοτιμία για τον Φεβρουάριο 2018 είναι:
1 Eυρώ = 1,53 καναδικά δολάρια για τις Προξενικές Πράξεις
1 Ευρώ = 1,53 καναδικά δολάρια για το τμήμα Θεωρήσεων

Σημειώνουμε ότι οι Αρχές μας δέχονται μόνο μετρητά, σε καναδικά δολάρια.

Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

FacebookTwitterRSS

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση