Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
greek french
Αρχική arrow Η Ελλάδα και η Γαλλία arrow Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις

Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της διαδικτυακής Πύλης AGORA

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι εστιάζει τα καθήκοντά και τις δραστηριότητές του στους ακόλουθους τομείς:

• Παρακολουθεί και αναλύει την γενική οικονομική κατάσταση και εξέλιξη στη Γαλλία καθώς και την διαμόρφωση των θέσεων της στο οικονομικό πεδίο της ΕΕ.

• Ερευνά την εξέλιξη των διμερών ελληνογαλλικών οικονομικών - εμπορικών σχέσεων -  αναδεικνύει την ιεράρχηση στόχων, δυνατοτήτων, στρατηγικών καθώς και μεθόδων επίτευξης.

• Υποστηρίζει και προωθεί τις ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στη Γαλλική αγορά ενώ υλοποιεί και στοχευμένες προωθητικές δράσεις προϊόντων (Ημερίδες, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, αλυσίδες υπεραγορών). Συνεισφέρει στις προσπάθειες γαλλικών επιχειρήσεων για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων καθώς και στην διερεύνηση των δυνατοτήτων του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.

• Ενθαρρύνει και ενισχύει ελληνικές επιχειρήσεις να εγκατασταθούν ή διευρύνουν την παρουσία τους στη Γαλλία.

• Προβάλλει τις επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας και συμβάλλει στη δρομολόγηση τους.

• Ενδυναμώνει την συνεργασία και συνεισφέρει στον εντοπισμό και διάχυση συνεργειών μεταξύ Ελληνικού και Γαλλικού Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

• Αποτελεί τον επίσημο θεσμικό πόλο και δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της Ελληνικής Πρεσβείας και των γαλλικών Αρχών και Θεσμικών Οργάνων αναφορικά με το σφαιρικό πλέγμα των διμερών ελληνογαλλικών οικονομικών - εμπορικών σχέσεων.

Σύντομη παρουσίαση της Ελληνικής οικονομίας 2014

Μακροοικονομικοί Δείκτες

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 23 Μαΐου 2017