Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019
greek french
Αρχική arrow Επικαιρότητα arrow Ανακοινώσεις της Πρεσβείας arrow Αγγελία Πρόσληψης Προσωπικού

Αγγελία Πρόσληψης Προσωπικού

Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας (L’Office National Hellénique du Tourisme à Paris) με έδρα το Παρίσι, επιθυμεί να προσλάβει δύο υπαλλήλους.

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα καθήκοντα, το εργασιακό προφίλ και αναλυτικά τα προσόντα εκάστου επιτόπιου υπαλλήλου που θα απασχοληθεί στο Γραφείο σε έκαστο τομέα αντίστοιχα:

Α) α΄ υπάλληλος - Τομέας Μάρκετινγκ

Με εμπειρία στο μάρκετινγκ και στην επικοινωνία, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και στις δημόσιες σχέσεις.

Κάτοχος πτυχίου Μάστερ 1 με έως 5 κατ’ ελάχιστο χρόνια εμπειρίας – προϋπηρεσίας στον τομέα.

Κύρια καθήκοντα :

Διοργάνωση εκδηλώσεων και δημοσιογραφικών ταξιδιών εξοικείωσης (press trips) στην Ελλάδα και follow up των ταξιδιών

Σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου και newsletter, διαχείριση λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ

Συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων διαφήμισης της Ελλάδας στην Γαλλική αγορά, σύνταξη ετήσιου πλάνου κτλ

Σπουδές και απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης (σπουδές ΜΜΕ, μάρκετινγκ, επικοινωνίας) και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά προτίμηση με εξειδίκευση στο τουριστικό μάρκετινγκ ο οποίος θα ληφθεί υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν

Άριστη γνώση της Ελληνικής και την Γαλλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Άριστη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα αποδεικνύεται από συστάσεις, βεβαιώσεις και σχετική προϋπηρεσία

Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) – Υποχρεωτικά Word, Excel, Powerpoint

Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ομαδικό πνεύμα

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στις δημόσιες σχέσεις, εξωστρέφεια, συνέπεια

Προδραστικός χαρακτήρας που παίρνει πρωτοβουλίες για δράσεις

Σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια δεδομένης της απασχόλησης σε Εθνικό Οργανισμό

Β) β΄ υπάλληλος - Τομέας Εταιρικών Σχέσεων

Με εμπειρία στην γαλλική τουριστική αγορά (τουριστικοί πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες κτλ) και στην εμπορική προώθηση.

Κάτοχος πτυχίου Μάστερ 1 με έως 5 κατ΄ ελάχιστο χρόνια εμπειρίας – προϋπηρεσίας στον τομέα.

Κυρία καθήκοντα:

Παρακολούθηση της γαλλικής τουριστικής αγοράς, επαφή με Τour Operators και τουριστικούς πράκτορες

Καταγραφή της ζήτησης, έρευνα αγοράς και καταγραφή τουριστικών στατιστικών στοιχείων

Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (fam trips) στην Ελλάδα και follow up των ταξιδιών

Σπουδές και απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης (οικονομικές, εμπορικές και τουριστικές σπουδές κλπ) και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά προτίμηση με εξειδίκευση σε τουριστικό αντικείμενο

Άριστη γνώση της Ελληνικής και την Γαλλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) Υποχρεωτικά Word, Excel , Powerpoint

‘Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ομαδικό πνεύμα

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στις δημόσιες σχέσεις, εξωστρέφεια, συνέπεια

Προδραστικός χαρακτήρας που παίρνει πρωτοβουλίες για δράσεις

Σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια δεδομένης της απασχόλησης σε Εθνικό Οργανισμό

Οι σπουδές σε γαλλικό πανεπιστήμιο και η προϋπηρεσία στην Γαλλία στον τουριστικό κλάδο θα συνεκτιμηθούν.

Οι υποψηφιότητες (βιογραφικό σημείωμα και συστατικές επιστολές) θα αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση ►

Αμοιβή: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην γαλλική κείμενη νομοθεσία

Είδος σύμβασης : ΣΟΧ – 18 μήνες

Έναρξη: το συντομότερο δυνατό