Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
greek french

Θεωρήσεις Schengen

Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου Σένγκεν, βάσει των οποίων καθορίζονται τα βασικά κριτήρια και δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησης θεώρησης εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Θεώρηση Σένγκεν απαιτείται όταν πρόκειται να επισκεφθούν μία ή περισσότερες χώρες που ανήκουν στο χώρο Σένγκεν.

Η συνολική χρονική διάρκεια παραμονής σε χώρες Σένγκεν δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Άνα εξάμηνο

Γάλλοι υπήκοοι, κάτοχοι έγκυρου Γαλλικού διαβατηρίου, δεν χρειάζονται θεώρηση Σένγκεν. Μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα και να παραμείνουν μέχρι 90 μέρες άνα εξάμηνο.

Υπήκοοι άλλων χωρών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Προξενική Αρχή. Παρακαλούμε η επικοινωνία σας με τις προξενικές Αρχές να γίνει εκ των προτέρων (πριν την κατάθεση της αίτησης).

Αιτήσεις για θεώρηση Σένγκεν γίνονται δεκτές όταν:

  • ο πρώτος και κύριος προορισμός σας (η χώρα Σένγκεν που θα παραμείνετε τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια) είναι η Ελλάδα, ή

  • θα παραμείνετε για τον ίδιο αριθμό ημερών σε δύο ή περισσότερες χώρες Σένγκεν αλλά η Ελλάδα είναι το σημείο εισόδου στο χώρο Σένγκεν.

Οι αιτούντες πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στον αρμόδιο υπάλληλο της Προξενικής Αρχής. Σε περίπτωση κινητικών προβλημάτων παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ανήλικα τέκνα δεν μπορούν να καταθέσουν αίτηση θεώρησης Σένγκεν. Οι δύο γονείς (ή όποιος από τους δύο έχει την πλήρη επιμέλεια των τέκνων) πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και εν συνεχεία να την υπογράψουν παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου της προξενικής Αρχής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για κατάθεση αίτησης θεώρησης Σένγκεν είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση (πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί ενώπιον αρμοδίου υπαλλήλου προξενικής Αρχής)

2. Έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο ισχύει για την είσοδο στον ενιαίο χώρο Schengen και χρονική διάρκεια ισχύος η οποία να πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες τη λήξη της διάρκειας ισχύος της θεώρησης.

3. Πρωτότυπο έγγραφο μετανάστευσης ή κάρτα μόνιμης κατοικίας.

4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

5. Αναλυτικά στοιχεία πτήσης (εκδίδεται από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα). Το δικαιολογητικό αυτό είναι απαραίτητο ακόμα και εαν έχετε ήδη αγοράσει το εισιτήριο.

6. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας για τους τελευταίους έξι (6) μήνες.

7. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη σας (Εάν έχετε δική σας εταιρεία ή επιχείρηση, πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό από το Γαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο).

8. Δικαιολογητικά τα οποία αφορούν την διαμονή και την κατάλυση (κρατήσεις σε ξενοδοχείο). Σε περίπτωση που θα σας φιλοξενήσει συγγενής ή φίλος, πρέπει να προσκομίσετε πρόσκληση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού που θα σας φιλοξενήσει από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, δημοτική ή Κρατική Αρχή.

Σε περίπτωση που θα σας φιλοξενήσει Έλληνας πολίτης πρέπει να προσκομισθεί και πιστό αντίγραφο δελτίου ταυτότητος. Σε περίπτωση που θα σας φιλοξενήσει αλλοδαπός πρέπει να προσκομισθεί πιστό αντίγραφο του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής του. Τέλος, απαιτείται και βεβαίωση της τράπεζας από την οποία θα προκύπτει η οικονομική δυνατότητα φιλοξενίας.

9. Ταξιδιωτική ασφάλιση με την οποία καλύπτονται τα έξοδα ύψους €30.000 που μπορεί τυχόν να προκύψουν για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατρική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

10. Αιτήσεις θεωρήσεων Σένγκεν μπορεί να απορριφθούν. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί, έχετε το δικαίωμα έγγραφης αιτιολογίας της απόφασης. Τα τέλη καταβάλλονται μαζί με την αίτηση και δεν επιστρέφονται.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Μάιος 2012
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0