Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek german
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Αίτηση για έκδοση διαβατηρίου

Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου

Οι Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι αρμόδιες μόνο για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοσή διαβατηρίων έχει η Ελληνική Αστυνομία.

Σημαντική πληροφορία: Κλείνετε 1 ραντεβού για κάθε αίτηση διαβατηρίου (π.χ. οικογένεια με 3 αιτήσεις διαβατηρίου κλείνει 3 ραντεβού)

Σημαντική πληροφορία: Σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι κάτοχος διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, θα πρέπει να προσέρχεται με ένα μάρτυρα (ενήλικο κάτοχο έγκυρου διαβατηρίου/ ταυτότητας) ο οποίος θα βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του.

Σημαντική Πληροφορία:Η μεταγραφή του ονοματεπώνυμου του αιτούντος διαβατήριο γίνεται αυτόματα βάσει της ELOT 743. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τον τρόπο αναγραφής, πρέπει να προσκομίσετε δημόσιο έγγραφο, ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, κατά την υποβολή της αίτησης (π.χ. άδεια παραμονής, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης), που να δικαιολογεί τη διαφορετική αναγραφή.

Σημαντική πληροφορία: Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου

1. Η απώλεια ή η κλοπή διαβατηρίου πρέπει να δηλωθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ή του τόπου που χάθηκε το διαβατήριο.

2. Ο πολίτης πρέπει να προσέλθει στην κοντινότερη προξενική αρχή και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση απώλειας/κλοπής, με τον αριθμό, την ημερομηνία και την Αρχή Έκδοσης του χαμένου διαβατηρίου και τις συνθήκες απώλειας/κλοπής. Στην περίπτωση που δεν έχετε ταυτότητα απαιτείται ένας μάρτυρας, που να πιστοποιεί τα στοιχεία σας.

Κόστος Υπηρεσίας: Για άτομα άνω των 14 ετών: 84,40 Ευρώ (ισχύς διαβατηρίου 5 έτη)
Για άτομα έως 14 ετών: 73,60 (ισχύς διαβατηρίου 3 έτη)
Σχετικές φόρμες: 1.  Αίτηση έκδοσης νέου διαβατηρίου[01]
2.  Αίτηση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση προσωρινού πιστοποιητικού γέννησης [02]