Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
greek german
Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης

Βιογραφικό

ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗ
Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄

2016: Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Φραγκφούρτη

2008-2016: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών
Α6 Διεύθυνση Μέσης Ανατολής
Α7 Διεύθυνση Βορείου Αμερικής
Δ4 Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Α2 Διεύθυνση Κύπρου

2004-2008: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κροατία

2000-2004: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ινδονησία

1998-2000: Κεντρική Υπηρεσία
Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Διπλωματική Ακαδημία ΥΠΕΞ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην <<Ευρωπαϊκή Οργάνωση και Διπλωματία>> Πολιτικού Τμήματος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0