Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek german
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Παραλαβή διαβατηρίου

Αναζητήστε αν έχει παραληφθεί το διαβατήριο σας από την Προξενική μας Αρχή.

Πληκτρολογείστε τον 13ψήφιο αριθμό απόδειξης με τα κατάλληλα μηδενικά στην αρχή και πατήστε αναζήτηση.

Παραλαβή διαβατηρίου

Τα νέα διαβατήρια παραλαμβάνονται από την Προξενική Αρχή σε 4 με 6 εβδομάδες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος από την Αστυνομία, ο πολίτης μπορεί να επαναλάβει την αίτηση του, δηλαδή να επαναλάβει όλη την διαδικασία από την αρχή, πληρώνοντας το αντίτιμο των 5 ευρώ, που καλύπτει τα ταχυδρομικά έξοδα.

Μετά από την πάροδο 4 έως 6 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης μπορείτε να μάθετε εάν έχει παραληφθεί από την Προξενική Αρχή το νέο σας διαβατήριο στην ιστοσελίδα www.mfa.gr/germany/eservices, επιλέγοντας το εικονίδιο «Παραλαβή διαβατηρίου».

Διαβατήριο ανηλίκου παραλαμβάνεται από έναν εκ των δύο γονέων, ή από εξουσιοδοτηθέν πρόσωπο, ο οποίος προσέρχεται στην Προξενική Αρχή με το διαβατήριο ή την αστυνομική του ταυτότητα.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την απόδειξη παράδοσης δικαιολογητικών μαζί με το σχετικό τριπλότυπο είσπραξης τελών και το παλαιό σας διαβατήριο ή αντιστοίχως του ανηλίκου τέκνου σας

Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει άλλον για την παραλαβή θα πρέπει να έχει εκτός των παραπάνω και τη δική του ταυτότητα ή το διαβατήριο για να το επιδείξει στην παραλαβή.  

Μόλις παραλάβετε το νέο σας διαβατήριο, αφού το υπογράψετε, κρατείστε μια φωτοτυπία της σελίδας με τα στοιχεία σας, ώστε σε περίπτωση απώλειας/κλοπής να έχετε τα στοιχεία του.

Σημαντική πληροφορία
: Βάσει του νόμου, διαβατήρια που δεν παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους εντός εξαμήνου από την ημέρα έκδοσης τους επιστρέφονται στην Ελληνική Αστυνομία και ακυρώνονται.

Κόστος Υπηρεσίας: Δωρεάν
Σχετικές φόρμες: Δεν υπάρχουν σχετικές φόρμες