Κυριακή, 18 Απριλίου 2021
greek german
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο

Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο

Κλοπή – απώλεια διαβατηρίου

Σε περίπτωση που ο κάτοχος απολέσει το διαβατήριο ή αυτό κλαπεί υποχρεούται να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στην Προξενική Αρχή, όπου υποβάλλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου. Ανάλογη υποχρέωση έχει και στην περίπτωση ανεύρεσης του απολεσθέντος ή κλαπέντος διαβατηρίου.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές Αρχές στην περιοχή αρμοδιότητας του Γ.Π. Στουτγάρδης δεν καταχωρίζουν δηλώσεις απώλειας πολιτών και άρα αυτοί προσέρχονται κατ’ ευθείαν στο Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης.

Η Προξενική Αρχή διενεργεί έλεγχο για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Κατά το διάστημα αυτό δεν είναι δυνατή η έκδοση νέου διαβατηρίου. Σε περίπτωση νέας δήλωσης, από το ίδιο πρόσωπο, για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου, εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη διακρίβωση των συνθηκών κλοπής ή απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα.

Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο

Χορηγείται για επιστροφή στην Ελλάδα σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής των ταξιδιωτικών εγγράφων ή άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Δύο φωτογραφίες
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει Α.Δ.Τ. ή το έχει απολέσει, πρέπει να προσέλθει με ένα μάρτυρα (ενήλικο κάτοχο έγκυρου διαβατηρίου/ταυτότητας), ο οποίος θα βεβαιώσει την ταυτοπροσωπία του ενδιαφερομένου.

Εάν το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο ζητείται λόγω απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου, υποβάλλονται επιπλέον:
4. Βεβαίωση της πλησιέστερης αστυνομικής Αρχής ότι υπεβλήθη δήλωση απώλειας ή κλοπής στην εν λόγω αστυνομική Αρχή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου.

Κόστος Υπηρεσίας: Δωρεάν
Σχετικές φόρμες:
Αίτηση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση προσωρινού πιστοποιητικού γέννησης [02]