Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
greek german
Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη εφαρμογής MyConsulLive στο Γ.Π. Φραγκφούρτης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, ερωτήματα καθώς και αιτήματα για καθορισμό ραντεβού για όλες τις υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: mailto:grgencon.fra@mfa.gr Announcement: Announcement regarding arrivals from foreign countries to Greece

Γενικές Πληροφορίες

Γενικό Προξενείο Φρανκφούρτης

Γενικές Πληροφορίες


Διεύθυνση:
Griechisches Generalkonsulat
Zeppelinallee 43
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Προξενική Περιφέρεια:
Κρατίδια Έσσης, Ρηνανίας-Παλατινάτου, Σάαρλαντ

Ώρες υποδοχής κοινού:
Οι ώρες εξυπηρέτησης των πολιτών στο Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης είναι καθημερινά από 09:00 - 13:00 και κάθε Τρίτη επιπλέον 16:00 - 18:00.

Για την είσοδό σας στην Αρχή απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για όλες τις υπηρεσίες απαιτείται ραντεβού:

1. Yποβολή αιτήματος έκδοσης διαβατηρίου:
Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας, στο λήμμα Κλείσιμο Ραντεβού (δωρεάν). Επίσης στα κάτωθι τηλέφωνα του Γενικού Προξενείου 069 9799 1211, 069 9799 1231, 069 9799 1213, 069 97991212.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν δεν έχετε δελτίο ταυτότητας νέου τύπου, αφού κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα +49 (0) 69 97991211, 13 ή 31, μετά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού, για να αναζητηθεί μέσω της Αρχής μας Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασής σας από την Ελλάδα.

2. Ληξιαρχείο: Για να κλείσετε ραντεβού καλέστε στο +49 (0) 69 97991225.

3. Πληρεξούσια: Για να κλείσετε ραντεβού καλέστε στο +49 (0) 69 97991224.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε προηγουμένως ή σε κάθε περίπτωση, 3 εργάσιμες ημέρες πριν το ραντεβού σας, σχέδιο πληρεξουσίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση

4. Στρατολογία: Για να κλείσετε ραντεβού καλέστε στο +49 (0) 69 97991222.

5. Επικυρώσεις - Θεωρήσεις Υπογραφών - Αγοραπωλησίες αυτοκινήτων: Για  να κλείσετε ραντεβού καλέστε +49 (0)   69 97991235.

Όλες οι φόρμες που διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα «Υπηρεσίες για τους πολίτες» πρέπει να υπογράφονται ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου κατά την προσέλευσή σας.

Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο γενικών πληροφοριών +49 (0) 69 97991211 καθημερινά 09:00 - 16:00 και Τρίτη 09:00 - 13:30 και 16:00 - 18:30. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε απ΄ευθείας με τα επί μέρους τμήματα μετά τις ώρες υποδοχής κοινού στα κατωτέρω τηλέφωνα:

Τμήμα διαβατηρίων +49 (0) 69 97991211,
+49 (0) 69 97991213,
+49 (0) 69 9799 1231,
+49 (0) 69 97991212
Τμήμα στρατολογίας/μετοικεσίας

Τμήμα επικυρώσεων

+49 (0) 69 97991222

+49 (0) 69 97991235
Τμήμα ληξιαρχείου +49 (0) 69 97991225
Τμήμα πληρεξουσίων +49 (0) 69 97991224

Για πληροφορίες για εκπαιδευτικά θέματα παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου, στο οποίο υπαγόμεθα, στο τηλέφωνο +49 (0) 89 496071.

Για πληροφορίες για τουριστικά θέματα παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Γραφείο ΕΟΤ Φραγκφούρτης στο τηλέφωνο +49 (0) 69 2578270.

Τηλ. έκτακτης ανάγκης:
0049 175 5132683 (από τη Γερμανία 0175 5132683)

Φαξ:
+49 (0) 69 97991233, +49 (0) 69 97991244

E-Mail:

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021