Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019
greek german
Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης
Αρχική arrow Οι Αρχές Μας arrow Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης arrow Νέα arrow Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019.

Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019.

Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019

Τον Μάιο του 2019 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χώρα μας, οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019.
Στην εκλογική διαδικασία της χώρας μας, παράλληλα με τους Έλληνες εκλογείς της Επικράτειας, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στα 26 λοιπά κράτη – μέλη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι οι Έλληνες που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάποιο κ-μ της Ε.Ε. (π.χ. για ταξίδι, για επαγγελματικούς λόγους κλπ).

Η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε (και στη Γερμανία), θα διεξαχθεί, το Σάββατο 25 Μαΐου 2019.

Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου Φραγκφούρτης

Η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα κρατίδια Έσση, Ρηνανία-Παλατινάτο και Σάαρλαντ  θα διεξαχθεί, το Σάββατο 25 Μαΐου 2019 στην Φραγκφούρτη, στο εκλογικό κέντρο του Αμιγούς Ελληνικού σχολείου της Φραγκφούρτης (Linkstrasse 25, 65933 Frankfurt am Main)
Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στον τόπο διαμονής τους, οι εκλογείς
θα πρέπει:
α) Να είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του ελληνικού κράτους
β) Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα αυτό.
γ) Να υποβάλουν αίτηση στο Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης (εφόσον  προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην περιφέρεια αυτή) ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Οι αιτήσεις αυτές, μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων περιλαμβάνει τέσσερα (4) βήματα:
1.    Αναζήτηση στοιχείων εκλογέα
2.    Επιβεβαίωση στοιχείων εκλογέα
3.    Καταχώρηση αίτησης
4.    Εκτύπωση αίτησης.
Αναλυτικότερα:
1.    Αναζήτηση στοιχείων εκλογέα
Ο εκλογέας (ή ο υπάλληλος του Προξενείου) μέσω Η/Υ που έχει σύνδεση με το διαδίκτυο, επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ (www.ypes.gr). Μέσω της ιστοσελίδας αυτής αναζητεί την εγγραφή του στη βάση δεδομένων του εκλογικού σώματος, δίνοντας τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία.

2.    Επιβεβαίωση στοιχείων εκλογέα
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του εκλογέα όπως αυτά είναι καταχωρημένα στον εκλογικό κατάλογο. Τα αναγραφόμενα στοιχεία θα πρέπει να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για τον ενδιαφερόμενο εκλογέα και όχι για κάποιον συνώνυμό του.

3.    Καταχώρηση αίτησης
Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων γίνεται η καταχώριση των στοιχείων της διεύθυνσής του
(πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail) και η επιλογή της πόλης ψηφοφορίας (ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ) από προκαθορισμένη λίστα.

4.    Εκτύπωση αίτησης.
Εκτυπώνονται τρία αντίγραφα της αίτησης. Αφού πρωτοκολληθεί η υποβαλλόμενη αίτηση, το
ένα αντίγραφο δίδεται στον ενδιαφερόμενο, ενώ στα άλλα δύο επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου του ενδιαφερομένου (ή της σελίδας του διαβατηρίου στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία του κατόχου).

Επισημαίνονται τα εξής:
•    Οι ενδιαφερόμενοι εκλογείς που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω Η/Υ στο διαδίκτυο και έναν εκτυπωτή στη διάθεσή τους, μπορούν οι ίδιοι να συμπληρώσουν και να εκτυπώσουν την αίτησή τους με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω και στη συνέχεια να υποβάλλουν τα αντίγραφα αυτής στην οικεία διπλωματική αρχή. Επίσης, μπορούν να εξυπηρετήσουν και άλλους ενδιαφερόμενους εκλογείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολία στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

•    Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκλογέων για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατοίκων εξωτερικού μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι συντρέχει σοβαρός λόγος (μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, θέμα υγείας, ηλικίας κ.λπ.)

•    Αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των ενδιαφερόμενων εκλογέων, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης με απλή εξουσιοδότηση. Ο εξουσιοδοτημένος μπορεί να είναι όποιο πρόσωπο εμπιστεύεται ο εκλογέας, είτε πρόκειται για συγγενικό ή φιλικό του πρόσωπο είτε για πρόσωπο με κάποια θεσμική ιδιότητα όπως εκπρόσωπος ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων φορέων.

Με βάση την παραπάνω διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, θα καταρτιστούν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι, οι οποίοι ακολούθως θα αναρτηθούν από την Υπηρεσία μας προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκλογείς.

Σημειώνεται ότι κατά την ψηφοφορία, προκειμένου να ψηφίσει, ο εκλογέας οφείλει να προσκομίσει  ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής:

  • την αστυνομική του ταυτότητα ή
  • το ελληνικό του διαβατήριο ή
  • τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή
  • την άδεια οδήγησης ή
  • το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών http://www.ypes.gr/epe2019
έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις ελληνικές Ευρωεκλογές.
Ειδικώτερα για τους γεννηθέντες κατά το έτος 2002 ίδετε: http://www.ypes.gr/epe2019/(S(shu5di55mxpsp345b5oc1s45))/Greeks_in_EU_2019.pdf