Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
greek german
Γενικό Προξενείο Μονάχου

Γενικές Πληροφορίες

Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2012

Περιοχή Αρμοδιότητας:
Κρατίδια: Βαυαρία (Βayern)

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο είναι στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση και εξυπηρέτηση, σε θέματα: διαβατηρίων, στρατολογικών, πιστοποιητικών μετοικεσίας, λοιπών πιστοποιητικών, ληξιαρχικών πράξεων, ιθαγένειας, θεωρήσεων αλλοδαπών διαβατηρίων, πληρεξουσίων, διαθηκών, ενόρκων καταθέσεων, αλλά και οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων (περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με επαφές τους με γερμανικές εταιρείες, καθώς και πληροφορίες για επενδύσεις στην Ελλάδα).

Η τηλεφωνική επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο είναι εφικτή τις ακόλουθες ημέρες και ώρες : Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη : 08:00 – 16:00, Πέμπτη : 08:00 – 13:00 & 14:30 – 18:00, Παρασκευή : 08:00 – 15:30 (Τοπική ώρα Γερμανίας)

Οι ώρες προσέλευσης του κοινού είναι: Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή : 08:30 – 13:30, Πέμπτη : 08:30 – 12:30 & 14:30 – 17:30.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι:
Γενικές Πληροφορίες 089-99886710 ή 16 ή 23
Τμήμα Διαβατηρίων: 089-99886711 ή 12 ή 26
Θεώρηση Αλλοδαπών Διαβατηρίων: 089-99886728
Τμήμα Στρατολογικών/Μετοικεσιών/Λοιπών Πιστοποιητικών: 089-99886720 ή 29
Τμήμα Ληξιαρχείου / Ιθαγένειας: 089-99886727
Τμήμα Πληρεξουσίων / Διαθηκών / Ενόρκων Καταθέσεων: 089-99886725
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων: 089-99886713 ή 18 www.agora.mfa.gr