Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
greek german
Γενικό Προξενείο Μονάχου

Κατάργηση Call Center

Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2017

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.12.2017 τα ραντεβού στο Γενικό Προξενείο Μονάχου θα κλείνονται είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας, στο λήμμα Κλείσιμο Ραντεβού (δωρεάν) είτε τηλεφωνικά με απ’ευθείας συνεννόηση με τους υπαλλήλους του Προξενείου (χωρίς χρέωση) στα ακόλουθα τηλέφωνα:   α) για έκδοση διαβατηρίου στα τηλέφωνα 089-998867-10 ή -14 ή -23 ή -29 ή -222, β) για θέματα στρατολογικά / φορολογικά στο τηλέφωνο 089-99886720, γ) για θέματα ληξιαρχείου στο τηλέφωνο 089-99886727, δ) για πληρεξούσια στο τηλέφωνο 089-99886725

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0