Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
greek german
Γενικό Προξενείο Μονάχου
Αρχική arrow Οι Αρχές Μας arrow Γενικό Προξενείο Μονάχου arrow Νέα arrow Προκήρυξη θέσης εργασίας Κλητήρα

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κλητήρα

Τρίτη, 14 Μάιος 2019

Προκηρύσσεται μία θέση Κλητήρα στο Γενικό Προξενείο Μονάχου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, σύμφωνα με τον Ν. 3566/2007 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» άρθρο 149.  

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας και να μην υπερβαίνουν το 60ο.
β¬) Η προκήρυξη απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου, τα οποία διαθέτουν ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία με δυνατότητα εργασίας.
γ) Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
δ) Απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή ισότιμο γερμανικού λυκείου.
ε) Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
στ) Πολύ καλή γνώση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας.
ζ) Προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη προϋπηρεσίας, η γνώση επιπλέον γλωσσών, η πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης και η ύπαρξη άλλων συναφών, με την συγκεκριμένη θέση, προσόντων. Επίσης είναι απαραίτητη η διάθεση για εργασία πέραν του ωραρίου, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με βιογραφικά στοιχεία και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Προξενείο Μονάχου στο ΦΑΞ 089-409626, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην διεύθυνση του Γενικού Προξενείου (Möhlstr. 22, 81675 München).

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι 24.5.2019

Εκ του Γενικού Προξενείου Μονάχου