Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019
greek german
Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος

Τρίτη, 01 Μάιος 2012

Παρακαλούμε πολύ τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, να αποστείλουν την αίτηση ειδικής εκλογικής άδειας στο Συντονιστικό Γραφείο Στουτγάρδης, το αργότερο έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος βεβαιώνεται από το εκλογικό κέντρο και είναι απαραίτητη η προσκόμιση του σχετικού εντύπου στο Γραφείο Εκπαίδευσης.