Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
greek german
Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος

Τρίτη, 01 Μάιος 2012

Παρακαλούμε πολύ τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, να αποστείλουν την αίτηση ειδικής εκλογικής άδειας στο Συντονιστικό Γραφείο Στουτγάρδης, το αργότερο έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος βεβαιώνεται από το εκλογικό κέντρο και είναι απαραίτητη η προσκόμιση του σχετικού εντύπου στο Γραφείο Εκπαίδευσης.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0