Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Μορφωτικές Σχέσεις

Η Ελλάδα και η Κροατία έχουν υπογράψει Μορφωτική Συμφωνία (Αθήνα, 10.3.1995), η οποία υλοποιείται μέσω διμερών Εκτελεστικών Προγραμμάτων. Το δεύτερο κατά σειρά Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας Ελλάδος- Κροατίας ισχύει από το 2004 και προβλέπει, μεταξύ άλλων, συνεργασία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ανταλλαγές επισκέψεων επιστημόνων και ερευνητών, χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων γλώσσας και πολιτισμού, προώθηση διδασκαλίας των δύο γλωσσών,  συνεργασία στους τομείς βιβλιοθηκών και αρχείων, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ κλπ.

Στα Πανεπιστήμια Zagreb και Zadar υπάρχει έδρα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο τμήμα Κλασσικών Σπουδών  με παράλληλη διδασκαλία σε ορισμένα εξάμηνα και Νέων Ελληνικών. Επίσης Νέα Ελληνικά διδάσκονται και στο δημόσιο κλασσικό γυμνάσιο Ζάγκρεμπ, το οποίο ενισχύεται οικονομικά από το κοινωφελές ίδρυμα “Αλέξανδρος Ωνάσης”.