Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Οικονομικές Σχέσεις

Στην Κροατία δραστηριοποιείται μικρός αριθμός Ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Στον ενεργειακό τομέα. η Κροατία ενδιαφέρεται για σύνδεση με τον αγωγό TAP μέσω του αγωγού ΙΑP και έχει συνυπογράψει σχετική Κοινή Δήλωση με τις ενδιαφερόμενες χώρες της ευρύτερης περιοχής Ν.Α. Ευρώπης. Συνεχής είναι η αύξηση του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών, γεγονός που αντανακλάται στην αύξηση των οργανωμένων group που μετακινούνται είτε με πτήσεις charter σε πολλούς ελληνικούς προορισμούς  είτε με τουριστικά λεωφορεία κυρίως προς Κροατία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος του διμερούς εμπορίου το 2016 ανήλθε σε 136 εκ. Ευρώ έναντι 170 εκ. Ευρώ το 2015, (-20,42%). Κατά το 2016 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κροατία ανήλθαν σε 82 εκ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 3,36% έναντι του 2015 ενώ οι ελληνικές εισαγωγές από την Κροατία ανήλθαν σε 53,8 εκ. Ευρώ σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξης του 41,12%.
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, η πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς την Κροατία μετά το 2013 σημειώνει συνεχή άνοδο αποτέλεσμα προφανώς της πλήρους ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ (1.7.2013).  Το ίδιο διάστημα η πορεία των κροατικών εξαγωγών προς την Ελλάδα είναι ασταθής, αφού μετά από μια σημαντική ανοδική πορεία το 2013 (+7%) και το 2014 (+22,49%) , το 2015 εμφανίζει πτωτική  τάση (-13%) που επιβεβαιώνεται με σημαντική μείωση το 2016 (-41,12%).

Έτσι το εμπορικό ισοζύγιο το 2016 είναι πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδας κατά 28,44 εκ. Ευρώ για πρώτη φορά από το 2010 μέχρι σήμερα.

Πίνακας 1:
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΡΟΑΤΙΑΣ
(σε χιλ. Ευρώ)

Έτος Ελληνικές εισαγωγές Μεταβολή
%

Ελληνικές εξαγωγές Μεταβολή
%
Όγκος εμπορίου Μεταβολή
%
2010 59.810
52.773 112.583
2011 48.315 -19,22 67.362 +27,64 115.497 +2,59
2012 80.175 +65,94 39.571 -41,26 119.746 +3,68
2013 85.800 +7,00 54.153 +36,85 139.953 +16,87
2014 105.099 +22,49 70.226 +29,68 175.325 +25,27
2015 91.408 -13,03 79.582 +13,32 170.990 -2,47
2016 53.817 -41,12 82.259 +3,36 136.076 -20,42

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ζάγκρεμπ

Τα σημαντικότερα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται προς την Κροατία είναι λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, νήματα από ίνες συνθετικές, φάρμακα, μεταλλεύματα αργιλίου, φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο, υποδήματα, γυναικεία ενδύματα,   εσπεριδοειδή, πεπόνια, καρπούζια, ψάρια ζωντανά κ.α

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017