Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Πολιτικές Σχέσεις

Η Ελλάδα και η Κροατία συνήψαν διπλωματικές σχέσεις στις 20.7.1992. Η Ελληνική Πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ λειτουργεί από το 1994 ενώ η κροατική Πρεσβεία στην Αθήνα λειτουργεί από το 1993.

Στην Ελληνική Πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ λειτουργούν Προξενικό Γραφείο και Γραφείο Οικονομικών-Εμπορικών Υποθέσεων. Η Κροατία διατηρεί στην Αθήνα πλην της Πρεσβείας και Προξενικό Γραφείο.

Οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, ενισχύθηκαν δε ακόμα περισσότερο μετά την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1η Ιουλίου 2013). Η χώρα μας υποστήριξε σταθερά την ευρωατλαντική ολοκλήρωση της Κροατίας, η οποία είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ από το 2009. Πέραν του διμερούς πλαισίου,  ιδιαίτερα καλή χαρακτηρίζεται  η συνεργασία Αθηνών-Ζάγκρεμπ και στους Διεθνείς Οργανισμούς και περιφερειακά Fora, όπως π.χ. στο πλαίσιο Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP).

Μεταξύ Ελλάδος και Κροατίας υπάρχει ευρύ πλαίσιο συμφωνιών (28 συνολικά), πολλές από τις οποίες είχαν υπογραφεί με την πρώην Γιουγκοσλαβία και εξακολουθούν να ισχύουν βάσει των κανόνων περί διαδοχής κρατών. Ενδεικτικά αναφέρονται η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας (1994), η Συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Επιστήμης (1995) , η Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (1996), η Συμφωνία στον τομέα του Τουρισμού (1998) κλπ.

Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 14 Μαΐου 2017