Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Τμήματα Πρεσβείας

Πρέσβυς
Νικόλαος Κοτροκόης, Πληρεξούσιος Υπουργός Α'

Αναπληρωτής Επικεφαλής και Διευθύνων το Προξενικό Γραφείο


Θεοδόσιος Θέος, Σύμβουλος Πρεσβείας A'

Πρεσβεία

Χριστοφόρος Καλλινάκης, ΠΕ ΕΠΛ B’

Προξενικό Γραφείο

Γεώργιος Δημητρίου, ΔΓ A'

Γραμματεία

Τάκης Παπαφιλιππόπουλος

Αθανάσιος Μαγκούτας

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019