Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

Τμήματα Πρεσβείας

Πρέσβυς
Νικόλαος Κοτροκόης, Πληρεξούσιος Υπουργός Α'

Αναπληρωτής Επικεφαλής


Γεώργιος Γαϊτάνης, Γραμματέας Πρεσβείας Β'

Πρεσβεία

Διευθύνων το Προξενικό Γραφείο

Σωκράτης Τραγότσης, ΠΕ Πτυχ. Διοικ. Α΄

Χριστοφόρος Καλλινάκης, ΠΕ ΕΠΛ B’

Προξενικό Γραφείο

Γεώργιος Δημητρίου, ΔΓ A'

Γραμματεία

Τάκης Παπαφιλιππόπουλος

Αθανάσιος Μαγκούτας

Αντώνιος Παντολέων

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020