Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Τμήματα Πρεσβείας

Πρέσβυς

Ευθαλία ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ, Πληρεξούσιος Υπουργός Β’

Αναπληρωτής Επικεφαλής και Διευθύνων το Προξενικό Γραφείο


Θεοδόσιος Θέος, Σύμβουλος Πρεσβείας A'

Πρεσβεία

Χριστοφόρος Καλλινάκης, ΠΕ ΕΠΛ B’

Προξενικό Γραφείο

Γεώργιος Δημητρίου, ΔΓ A'

Γραμματεία

Τάκης Παπαφιλιππόπουλος

Αθανάσιος Μαγκούτας

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2019