Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
Η Ελλάδα στην Δανία arrow Η Ελλάδα και η Δανίαarrow Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Τόσο η Ελληνική Πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, όσο και η Πρεσβεία της Δανίας στην Αθήνα προσπαθούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών με εκθέσεις, συναυλίες, διαλέξεις κ.α. Τα πανεπιστήμια της Κοπεγχάγης και του Άρχους φιλοξενούν αντιστοίχως από μία έδρα Κλασσικών Σπουδών, ενώ στο Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης λειτουργεί και έδρα Νεοελληνικών Σπουδών.

Υπολογίζεται ότι στη Δανία διαβιούν άνω των χιλίων πεντακοσίων Ελλήνων. Οι περισσότεροι είναι εγκατεστημένοι στην ευρύτερη περιοχή της Κοπεγχάγης. Ο αριθμός των Ελλήνων αυξάνεται σταθερά κατά την τελευταία τριετία.

Ομογενειακές Οργανώσεις:

- Κοινότητα Ελλήνων Δανίας (E-mail: )
- Αργοναύτες (E-mail: )
- Μελίνα (E-mail: )
- Παγκρήτιος Σύλλογος Δανίας "Κρήτη" (E-mail: )
- Οι φίλοι της Ελλάδας

Σημειώνεται ότι στην Κοπεγχάγη λειτουργεί Ελληνικό Σχολείο (e-mail: ), υπό την έννοια μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, με μέριμνα αποσπασμένου Έλληνα εκπαιδευτικού. Ως επιστέγασμα της προσπάθειας αυτής, διοργανώνονται, ετησίως, σε συνεργασία με την Πρεσβεία, εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας, σε διαφορετικά επίπεδα διδασκαλίας.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015