Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
Η Ελλάδα στην Δανία  Θεωρήσεις Εισόδου

Θεωρήσεις Εισόδου

Θεωρήσεις εισόδου

Για θέματα θεωρήσεων παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλμη, Σουηδία.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ