Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Πολιτικές Σχέσεις

Το επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Δανίας είναι πολύ καλό και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό  από τη συμμετοχή των δύο χωρών στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.  Οι δυο χώρες συνεργάζονται τακτικά, τόσο διαβουλευόμενες διμερώς, όσο και στα πλαίσια ή επ’ ευκαιρία συναντήσεων σε διεθνείς οργανισμούς, συνεχίζοντας μία πρακτική που καθιερώθηκε κατά τις Προεδρίες τους στην ΕΕ παλαιότερα.