Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Μεταφράσεις

Ελλείψει θέσης μόνιμου μεταφραστή, το Προξενικό Γραφείο δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις εγγράφων. Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να απευθυνθούν σε ιδιώτες μεταφραστές. Σε περίπτωση που ζητείται επικύρωση της μετάφρασης, σημειώνουμε ότι το Προξενικό Γραφείο επικυρώνει μόνο την υπογραφή ορκωτών μεταφραστών.  (Για πληροφορίες περί ορκωτών μεταφραστών στη Δανία μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Δανικού Υπουργείου Εξωτερικών (αγγλική γλώσσα))

Το κόστος επικύρωσης της υπογραφής μεταφραστή ανέρχεται σε 225 DKK.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2014

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση