Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Μεταφράσεις

Ελλείψει θέσης μόνιμου μεταφραστή, το Προξενικό Γραφείο δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις εγγράφων. Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να απευθυνθούν σε ιδιώτες μεταφραστές. Σε περίπτωση που ζητείται επικύρωση της μετάφρασης, σημειώνουμε ότι το Προξενικό Γραφείο επικυρώνει μόνο την υπογραφή ορκωτών μεταφραστών.  (Για πληροφορίες περί ορκωτών μεταφραστών στη Δανία μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Δανικού Υπουργείου Εξωτερικών (αγγλική γλώσσα))

Το κόστος επικύρωσης της υπογραφής μεταφραστή ανέρχεται σε 225 DKK.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014