Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Πολιτικές Σχέσεις

Η Ελλάδα και η Ουγγαρία, ως μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συνεργάζονται σταθερά και στα δύο αυτά πλαίσια. Οι διμερείς πολιτικές επαφές σε όλα τα επίπεδα είναι τακτικές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων.