Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στην Ουγγαρία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Τριμερής συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ουγγαρίας (Λουξεμβούργο, 05.11.2015)

Τριμερής συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ουγγαρίας (Λουξεμβούργο, 05.11.2015)

Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015

Στο περιθώριο των εργασιών της 12ης Υπουργικής Συνόδου ASEM στο Λουξεμβούργο, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, τριμερής συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νίκου Κοτζιά, της Βουλγαρίας, κ. Daniel Mitov και της Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártó.

Κατά τη συνάντηση, που διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό και φιλικό κλίμα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω προώθησης της τριμερούς συνεργασίας σε σειρά τομέων, με έμφαση σε αυτόν της ενέργειας. Ειδικότερα, οι τρεις Υπουργοί επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους να εργαστούν από κοινού για την υλοποίηση έργων όπως οι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ο αγωγός TAP, ο κάθετος διάδρομος και ο διασυνδετήριος αγωγός IGB, τα οποία θα αποβούν προς όφελος τόσο των χωρών τους, όσο και της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διερευνήσουν την ιδέα δημιουργίας ενός European Energy Security Fund και υπογράμμισαν την ανάγκη να μην εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά εντός της ΕΕ ως προς την υλοποίηση ενεργειακών υποδομών, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών και οδεύσεων, καθώς και η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, η οποία θα συμβάλει στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε, επίσης, στην ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων, μέσω της στενής συνεργασίας των τριών χωρών, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και εντός της ΕΕ, όπου μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο. Στην ίδια κατεύθυνση, συμφωνήθηκε να διερευνηθούν οι δυνατότητες στενότερων επαφών με υφιστάμενα σχήματα συνεργασίας, όπως το Visegrad Group, καθώς και οι δυνατότητες δημιουργίας νέων σχημάτων συνεργασίας (π.χ. “Balkan plus Visegrad Group”), τα οποία θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση