Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στο Ισραήλ arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Επίσκεψη Ελληνικής αντιπροσωπεία του έργου 5DMuPLIS στην Εθνική Τοπογραφική-Γεωγραφική Υπηρεσία του Ισραήλ, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Επίσκεψη Ελληνικής αντιπροσωπεία του έργου 5DMuPLIS στην Εθνική Τοπογραφική-Γεωγραφική Υπηρεσία του Ισραήλ, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος 2015

1. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία των συμμετεχόντων στο έργο 5DMuPLIS (Πενταδιαστασιακό Σύστημα Πληροφοριών Πολλαπλών Χρήσεων Γης) που απαρτίζονταν από την Ελληνική Εταιρία GEOSYSTEMS HELLAS,το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Eθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), επισκέφθηκε το Ισραήλ 06-09 Σεπτεμβρίου για τις τελικές διμερείς συναντήσεις στο Πανεπιστήμιο Technion (Χάϊφα), την Εθνική Τοπογραφική-Γεωγραφική Υπηρεσία του Ισραήλ (Κτηματολόγιο - SOI) και την Ισραηλινή Εταιρία SIVAN, για την παρουσίαση αυτού του καινοτόμου συστήματος πληροφοριών γης (5DMuPLIS)

2. Το 5D MuPLIS είναι ένα προϊόν που θα λαμβάνει υπόψη χωρο-χρονικά δεδομένα και τη διάσταση της κλίμακας (3D + + σε χρόνική κλίμακα χωρίς κενά - χωρίς επικαλύψεις) και τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού συστήματος που :
- Επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων από ετερογενείς πηγές που πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα κοινό πλαίσιο, προκειμένου να επιτευχθεί μια προηγμένη μεθοδολογία για 3D (τρισδιάστατο) Κτηματολόγιο
- κινείται προς την κατεύθυνση υλοποίησης του σχεδιασμού των "έξυπνων πόλεων" και
- συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

3. Η κεντρική παρουσίαση και επαγγελματική συνάντηση πραγματοποιήθηκε, την Δευτέρα, 07/09/2015, στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Τοπογραφικής-Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Ισραήλ (Κτηματολόγιο - SOI) στο Τελ Αβίβ, όπου και οι δύο πλευρές, η ελληνική όσο και η ισραηλινή, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους, στο πλαίσιο του διμερούς προγράμματος ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας (R & T) Ελλάδος-Ισραήλ.

4. Σε αυτή τη συνάντηση, η Πρεσβεία εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Kουρούμαλο,  Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Διευθύνοντα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «Εντός το πλαισίου του διμερούς προγράμματος Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ)  Ελλάδος - Ισραήλ - , τριάντα (30) κοινά ερευνητικά προγράμματα έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση, των οποίων η συνολική δαπάνη για την ελληνική πλευρά ανέρχονται σε 10.000.000 € ».

5. Το βασικό μήνυμα που προκύπτει από αυτή τη συνάντηση είναι ότι στις πόλεις μας υφίστανται κοινές προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν ως αστικά τεχνολογικά προβλήματα και να επιλυθούν με τις κατάλληλες τεχνολογίες, δημιουργώντας παράλληλα  νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση