Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στο Καζαχστάν arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Βεβαίωση Μονιμου Κατοίκου Εξωτερικού

Βεβαίωση Μονιμου Κατοίκου Εξωτερικού

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Για την έκδοσή του, απαιτούνται:
1.    Ισχύον διαβατήριο και ταυτότητα
2.    Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη μόνιμη διαμονή και εργασία του ενδιαφερομένου στο Καζαχστάν τα τελευταία έξη έτη:
•    Βεβαίωση εργασίας
•    Άδεια εργασίας
•    Καζαχικές θεωρήσεις ή άδεια παραμονής
•    Ληγμένα διαβατήρια με παλαιές θεωρήσεις
•    Βιβλιάριο εργασίας (για Έλληνες που έχουν ρωσική υπηκοότητα)
•    Καζαχικό διαβατήριο - ισχύοντα και μη  (για Έλληνες που έχουν καζαχική υπηκοότητα)
•    Αποδείξεις πληρωμής δημοτικών τελών και λογαριασμών κοινής ωφελείας
•    Συμβόλαιο ενοικίασης ή αγοράς κατοικίας (σε πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

Για την έκδοσή του, απαιτούνται:
1.    Ισχύον διαβατήριο και ταυτότητα
2.    Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη μόνιμη διαμονή και εργασία του ενδιαφερομένου στο Καζαχστάν τα τελευταία δύο έτη:
•    Βεβαίωση εργασίας
•    Άδεια εργασίας
•    Καζαχικές θεωρήσεις ή άδεια παραμονής
•    Ληγμένα διαβατήρια με παλαιές θεωρήσεις
•    Βιβλιάριο εργασίας (για ‘Έλληνες που έχουν καζαχική υπηκοότητα)
•    Καζαχικό διαβατήριο – ισχύον και μη  (για ‘Έλληνες που έχουν καζαχική υπηκοότητα)
•    Αποδείξεις πληρωμής δημοτικών τελών και λογαριασμών κοινής ωφελείας
•    Συμβόλαιο ενοικίασης ή αγοράς κατοικίας (σε πρωτότυπα και φωτοτυπίες)

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προμηθεύθηκε τον προηγούμενο χρόνο το ίδιο πιστοποιητικό, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά αρκεί να καλύπτουν το τελευταίο έτος μόνο.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση