Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στο Καζαχστάν arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Πιστοποιητικό Μετοικεσίας

Πιστοποιητικό Μετοικεσίας

Η εξυπηρέτηση των Πολιτών θα γίνεται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης.
Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, Έλληνες ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λ.π).
Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.
Το δικαίωμα μετοικεσίας θεμελιώνεται βάσει των αποδεικτικών διαμονής/εργασίας του ιδίου ή της οικογένειάς του για τα δύο τελευταία έτη πριν από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα:

Δικαιολογητικά:
•    Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο)
•    Διαβατήριο ή ταυτότητα
•    Εκκαθαριστικά καζαχικών φορολογικών Αρχών, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν στο Καζαχστάν τουλάχιστον 2 χρόνια πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα και πιστοποιητικό διακοπής εργασίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, προσκόμιση αποδείξεων αναλυτικής κίνησης τραπεζικού λογαριασμού τουλάχιστον 2 ετών πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα.
•    Λογαριασμοί Κοινής Ωφελείας
•    Άλλα στοιχεία από τα οποία αθροιστικά προκύπτουν στενοί δεσμοί με το τόπο αυτό ανάλογα με την περίπτωση.
Εφόσον μεταφέρεται επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα, σκάφος αναψυχής ή ιδιωτικό αεροπλάνο, απαιτείται πλήρης και αποκλειστική κυριότητα του μέσου μεταφοράς για έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας. Στην περίπτωση αυτή ζητούνται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
•    Άδεια κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς από την αρμόδια καζαχική Αρχή, η οποία να ίσχυε έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας στο όνομα του δικαιούχου.
•    Δίπλωμα οδήγησης εν ισχύι για το ανωτέρω χρονικό διάστημα
Η αίτηση για το πιστοποιητικό μετοικεσίας μπορεί να υποβληθεί και στην Ελλάδα στην Ε3 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση