Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Πληρεξούσια

Η εξυπηρέτηση των Πολιτών θα γίνεται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης

Για τη σύνταξη πληρεξουσίου απαιτείται:
1.    Σχέδιο πληρεξουσίου στην ελληνική γλώσσα, απεσταλμένο σε  μορφή Word στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πρεσβείας από Έλληνα συμβολαιογράφο ή δικηγόρο. Ο συμβολαιογράφος/δικηγόρος πρέπει να αποστείλει και τα στοιχεία επικοινωνίας του,  καθώς και το τηλέφωνο του εντολέα.
2.    Ταυτότητα ή διαβατήριο
3.    Η αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέα
4.    Στην περίπτωση που ο εντολέας δεν ομιλεί την ελληνική, απαιτείται η συνδρομή μεταφραστού/διερμηνέα, ο οποίος συνυπογράφει το πληρεξούσιο. Ο εντολέας έχει δικαίωμα  να επιλέξει έναν αναγνωρισμένο διερμηνέα της εμπιστοσύνης του. Διαφορετικά, ορίζεται από το Προξενικό Γραφείο.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση