Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Στρατολογικά

Η εξυπηρέτηση των Πολιτών γίνεται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Βασική αρμοδιότητα των προξενικών Αρχών ως προς τα στρατολογικά ζητήματα είναι η πιστοποίηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού των αρρένων Ελλήνων πολιτών που κατοικούν εντός της προξενικής τους περιφέρειας, είτε προκειμένου να λάβουν αναβολή στράτευσης αορίστου χρόνου, είτε προκειμένου να υπηρετήσουν τη μειωμένη θητεία, η οποία προβλέπεται για τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού.
Με τον νόμο 3421/2005, που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1.1.2006 επήλθαν, μεταξύ άλλων, μεταβολές  σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όσον αφορά στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, τόσο για τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις ευεργετικές διατάξεις,  όσο και για την διάρκεια της θητείας τους.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλέυονται την ιστοσελίδα του ΥΕΘΑ (www.stratologia.gr).


Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση