Κυριακή, 9 Μαΐου 2021
Η Ελλάδα στη Λιθουανία arrow Η Ελλάδα και η Λιθουανίαarrow Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Βάσει στατιστικών στοιχείων έτους 2011, η Ελλάς κατέχει την 3η θέση στην κατάσταση των δημοφιλεστέρων προορισμών (15.500 επισκέπτες περίπου). Στοιχεία Α΄ Εξαμήνου 2012 κατατάσσουν την χώρα μας στην 4η θέση, με 5.800 επισκέπτες. Ο περιορισμένος, εν σχέσει προς εκείνο του 2011, αριθμός οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά το διαρρεύσαν έτος, πολλοί εκ των ταξιδιωτών προτίμησαν την αεροπορική εταιρεία RYANAIR, η οποία, όμως, δεν παρέχει στατιστικά στοιχεία. Οι Ελληνικής -Ποντιακής κυρίως-καταγωγής κάτοικοι Λιθουανίας (βάσει στοιχείων 2009) υπολογίζονται εις 176 άτομα. Το 1995 συνεστήθη Σύλλογος, υπό την επωνυμία: “Σύλλογος Ελλήνων Λιθουανίας- Πατρίδα”, αριθμών 100 περίπου μέλη. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Έδρας Κλασσικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Βίλνιους, λειτουργεί μη θεσμοθετημένο Τμήμα Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσης. Εις απεσπασμένο (από έτους 2008) από Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικό, η Έδρα Κλασσικλής Φιλολογίας ευγενώς παραχωρεί αριθμό ωρών για την διδασκαλία της Ελληνικής, ως μαθήματος επιλογής.
Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012