Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

Πολιτικές Σχέσεις

Η Ελλάδα και η Λιθουανία, εταίροι στην Ε.Ε. και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, διατηρούν καλές πολιτικές σχέσεις και συνεργάζονται στα πλαίσια διεθνών οργανισμών.  Οι δύο χώρες επανέλαβαν διπλωματικές σχέσεις στις 7/1/1992, ενώ η Ελλάδα υποστήριξε τις προσπάθειες της Λιθουανίας για ένταξη στις ευρωατλαντικές δομές.