Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Φορολογικά

Το Προξενίκο Γραφείο δεν έχει φορολογικές αρμοδιότητες.
Για τέτοιου είδους ερωτήματα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΔΟΥ σας.


Βάσει των ιδιαιτεροτήτων της Ολλανδίας, σας συμβουλεύουμε - αφού ρωτήσετε πρώτα τη ΔΟΥ σας - να εξασφαλίσετε εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις ολλανδικές Αρχές, είτε έχετε εισόδημα στην Ελλάδα, είτε όχι.
Ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων στην Ολλανδία (π.χ. συνταξιούχοι, λαμβάνοντες επιδόματα) δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, οπότε δεν λαμβάνουν και εκκαθαριστικό. Αν η ΔΟΥ σας, σάς ζητά εκκαθαριστικό ή τη δήλωσή σας και ανήκετε στις ανωτέρω κατηγορίες, μπορείτε να τους το αναφέρετε. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που μπορείτε να προσκομίσετε είναι το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.
________________________________________
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Απευθύνεστε στην ολλανδική Εφορία, όπου υποβάλλετε αίτηση για Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (woonplaatsverklaring, Tax Residency Certificate), είτε ηλεκτρονικά στο e-mail είτε αυτοπροσώπως στην τοπική σας εφορία. Συνίσταται να το ζητήσετε στα αγγλικά. Ακολουθήστε τις κατωτέρω οδηγίες  (ευχαριστούμε την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ολλανδίας και την Ένωση Ελλήνων Ολλανδίας για την ενημέρωση):
α) Θεωρείτε την υπογραφή του υπαλλήλου που υπογράφει το παραπάνω πιστοποιητικό. Αυτό γίνεται στο ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών (Ministerie van Financiën), DGBEL, Afdeling Legalisatie, Kamer KV 2.52, Korte Voorhout 7, 2500 EE Den Haag, τηλ. 070-3428804, ώρες: 09:00 - 12:30, 13:30-16:00. Μπορεί κάποιος να φέρει περισσότερες από μία αιτήσεις για θεώρηση, σε αυτή την περίπτωση,όμως, δεν θα εξυπηρετηθεί αμέσως.
β) Στη συνέχεια ζητάτε τη σφραγίδα Apostille από το Πρωτοδικείο (Rechtsbank) της Χάγης (Prins Clauslaan 60, Den Haag, ώρες: 08:30 - 16:30, κόστος 19 ευρώ).
γ) Επικοινωνείτε με τη ΔΟΥ σας για να τη ρωτήσετε αν θέλουν το κείμενο μεταφρασμένο ή, αν είναι στα αγγλικά, αρκεί το Apostille. Αν χρειαστεί μετάφραση, επιλέξτε έναν επίσημο μεταφραστή από τον κατάλογό (mfa.gr/hague). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περάσετε από το Προξενικό Γραφείο για να θεωρήσετε την υπογραφή του μεταφραστή (κόστος 30 ευρώ).

Αποστέλλετε το ανωτέρω πιστοποιητικό απευθείας στη ΔΟΥ σας, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους.
________________________________________
Αν υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα ή θεωρείτε ότι η εμπειρία σας θα μπορούσε να βοηθούσε άλλους συμπολίτες μας, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν μας ενημερώνατε στο

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 18 Μάιος 2017