Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Άδειες Οδήγησης

Μετατροπή ελληνικών αδειών οδήγησης σε ολλανδικές:

Σας πληροφορούμε ότι η μετατροπή των αδειών οδήγησης από ελληνικές σε ολλανδικές γίνεται πλέον με απευθείας επικοινωνία της αρμόδιας υπηρεσίας RDW με το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών.
Συγκεκριμένα,  ακολουθείτε τα εξής βήματα:
-      Απευθύνεστε στο τμήμα του RDW του ολλανδικού Δήμου όπου διαμένετε και υποβάλλετε το αίτημά σας για μετατροπή της ελληνικής άδειας οδήγησης σε ολλανδική.
-      Το RDW σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών επιβεβαιώνει τη γνησιότητα της άδειας οδήγησής σας.
-      Το RDW εκδίδει την ολλανδική άδεια οδήγησης βάσει των πληροφοριών της ελληνικής υπηρεσίας. Η ελληνική άδεια οδήγησης επιστρέφεται αυτεπάγγελτα από το RDW στην περιφέρεια από την οποία έχει εκδοθεί.
Σε περίπτωση που έχετε απολέσει την ελληνική άδεια οδήγησης πρέπει να δηλώσετε την απώλεια, μέσω του Προξενικού Γραφείου, στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών που εκδόθηκε η άδεια, προσκομίζοντας την δήλωση της Ολλανδικής αστυνομίας και αντίγραφο της ταυτότητας σας ή του διαβατηρίου σας.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 18 Μάιος 2017