Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
greek russian
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας
Αρχική arrow Οι Αρχές μας arrow Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα arrow Νέα arrow Προκήρυξη πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας.

Προκήρυξη πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας.

Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΟΣΧΑ


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρωσική Ομοσπονδία προκηρύσσει μια θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για το οικείο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι:
1.    Να είναι μόνιμος κάτοικος Μόσχας.
2.    Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του/της και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος.
3.    Να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κατά προτίμηση οικονομικού κύκλου σπουδών.
4.    Να ομιλεί άπταιστα τη ρωσική και ελληνική γλώσσα και  πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.
5.    Να μην έχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, απαγόρευση και δικαστική αντίληψη.
6.    Να έχει τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και οικονομικών συναλλαγών.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικώς μέχρι και την 31η Ιουλίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση με συνημμένο βιογραφικό και αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας.
Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να παραστούν ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης στην οποία θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπα δικαιολογητικά για τα σημεία 3 και 5, καθώς και το πρωτότυπο διαβατήριο ή ταυτότητα.

Μόσχα, 10 Ιουλίου 2017

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0