Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
greek russian
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας
Αρχική arrow Οι Αρχές μας arrow Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα arrow Νέα arrow Προκήρυξη πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ.

Προκήρυξη πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ.

Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΟΣΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ελληνική Πρεσβεία στη Ρωσική Ομοσπονδία προκηρύσσει μία θέση Κλητήρος (Σ.Ο.Χ.). Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών. Τα προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι:

1.    Να είναι μόνιμος κάτοικος Μόσχας.
2.    Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος.
3.    Να ομιλεί άπταιστα την ρωσική και την ελληνική γλώσσα.
4.    Να μην έχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει το αργότερο μέχρι και την 31η  Ιουλίου 2017 να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην διεύθυνση επισυνάπτοντας, επίσης ηλεκτρονικά, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητος.

Μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να παραστούν ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης στην οποία θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπα δικαιολογητικά για το σημείο (4) και το πρωτότυπο διαβατήριο ή ταυτότητα.

Μόσχα, 10 Ιουλίου 2017

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0